CYBER STARTER

Krijg inzicht in jouw Digitale Weerbaarheid

NUL-EEN daagt je uit om je digitale weerbaarheid te testen. Wij hebben een scan ontwikkeld om het MKB digitaal weerbaar te maken. Dat begint met inzicht en bewustwording.

 

Start de Cyber Starter

Binnen het project Nul-Een bieden wij kosteloos de Cyber Starter. De Cyber Starter inventariseert in welke mate uw onderneming al bezig is met digitale veiligheid. Deze inventarisatie kan vervolgens door een cyberexpert van Nul-Een, of door een andere cyberexpert in de regio worden opgevolgd. Zo gaat u echt aan de slag met uw digitale veiligheid!

De Cyber Starter is ontwikkeld door de onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden. De Cyber Starter wordt afgenomen door een student van NHL Stenden. De student en een onderzoeker zorgen vervolgens voor de rapportage en voor het coördineren van het vervolggesprek.  Cyberveiligheid is mensenwerk en start met de Cyber Starter!