De Cyber Starter helpt het gesprek te voeren over de digitale veiligheid van uw onderneming. Digitale veiligheid is namelijk mensenwerk en lastig te vatten in een tool, meting of scan.

De Cyber Starter brengt op basis van een persoonlijk gesprek in kaart of uw organisatie al zicht heeft op digitale risico’s en op de menselijke, organisatorische en technische maatregelen om grip te krijgen op deze risico’s. Het invullen van de Cyber Starter kost ongeveer 30 minuten en kan fysiek of online.

Deze inventarisatie wordt samen met studenten van NHL Stenden uitgevoerd. En delen de inzichten uit de Cyber Starter met u en een cyberexpert uit de regio. Tenslotte organiseren wij een vrijblijvend vervolggesprek in met de cyberexpert.

De kennis over uw specifieke risico’s en genomen maatregelen (of de afwezigheid hiervan) maken een gesprek met een cyberexpert efficiënt en effectief. Wel zo handig, want als ondernemer is uw tijd kostbaar.

Aan dit gehele traject zijn geen kosten verbonden. Het project Nul-Een wordt gefinancierd door uw gemeente.

Na afloop van het gesprek met de cyberexpert is het uiteraard aan u als ondernemer om een vervolg te geven aan deze gesprekken.

Kortom een gratis duwtje in de rug om u alvast op snelheid te brengen richting een digitaal veilige toekomst.